Dnia 1 lipca br. w Koszęcinie odbył się Galowy Koncert z okazji Jubileuszu 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Zespół uświetnił uroczystość programem ukazującym piękno kultury narodowej, na tle bogactwa spuścizny regionalnej. Całokształt widowiska stanowiły ludowe pieśni i tańce, charakterystyczne dla poszczególnych regionów Polski, wzbogacone choreografiami tańców narodowych.

Na widowni zasiadło wielu znamienitych gości: przedstawiciel rządu RP – wiceminister sprawiedliwości Pan Michał Wójcik, parlamentarzyści, radni Województwa Śląskiego, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, świata nauki, którzy wraz z przedstawicielem naszej spółki Panią Anna Salamon-Badowską – Dyrektor ds. Marketingu wręczyli kosze kwiatów, listy gratulacyjne oraz złożyli życzenia i wyrazy uznania oraz szacunku pod adresem Zespołu jak i Dyrektora Zespołu Pana Zbigniewa Cierniaka, który podczas trwania Gali został uhonorowany Szablą Oficerską, którą wręczałPrezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego Pan płk. Tadeusz Koczkowski.

Dwunastotysięczna widownia odśpiewała gromkie „Sto Lat!”.

Dyrekcji i Zespołowi „Śląsk” raz jeszcze życzymy wszystkiego najlepszego oraz kolejnych lat sukcesów zarówno na drodze zawodowej jak i prywatnej.

Natomiast organizatorom gratulujemy profesjonalnego przygotowania i organizacji przedsięwzięcia.