Polityka jakości

Polityka MARTECH-PLUS Marcin Mistarz Sp. J. realizowana w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania wynika z długofalowej strategii rozwoju Spółki, której nadrzędnym celem jest pełne zadowolenie Klienta, uzyskanie opinii firmy rzetelnej, uwzględniającej interesy wszystkich naszych partnerów oraz pracowników. Posiadanie Systemu jest gwarancją dla naszych odbiorców, że jakość dostarczanych im wyrobów jest powtarzalna i zgodna z ich oczekiwaniami. Potwierdzeniem jakości naszych produktów jest stale powiększająca się grupa odbiorców, których wymagania stają się dla nas wyzwaniem.

Oznacza to dla nas:

  • systemowe podejście do zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i bhp poprzez określenie, wdrożenie i monitorowanie wszystkich zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie procesów, a także ich optymalizowanie,
  • usprawnianie procesów technologicznych i jakości usług w celu spełnienia potrzeb i oczekiwań Klientów,
  • wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku,
  • spełnianie wymogów prawa dotyczących jakości, ochrony środowiska i bhp,
  • optymalizowanie kosztów, gwarantujących umiarkowane ceny naszych usług,
  • konieczność ustanawiania coraz to ambitniejszych zadań dotyczących poprawy jakości, stanu bhp i oddziaływania na środowisko oraz organizowanie okresowych przeglądów, oceniających skuteczność systemu zarządzania w osiąganiu tych celów,
  • systematyczne szkolenia pracowników, podnoszące ich kwalifikacje i poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy,
  • wprowadzenie zasady, iż wszyscy pracownicy odpowiadają za jakość, środowisko i stan bhp,
  • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska naturalnego,
  • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dla przejrzystości wzajemnych relacji MARTECH-PLUS-klient, kontrahent-MARTECH-PLUS ustalono Ogólne zasady handlowe sprzedaży OWS i zakupu OWZ.

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2018 MARTECH PLUS. All rights reserved. Webpage created by GMT Grzegorz Mrukwa.