RODO

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Państwa, że:

 

  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest PPHU MARTECH-PLUS Marcin Mistarz Spółka Jawna ul. Międzyblokowa 12a/5 41-706 Ruda Śląska, NIP 641-19-14-696.
  2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

T: +48 32 324 23 24, +48 32 326 28 78

F: +48 32 324 23 39, +48 32 326 28 79

email: martech@martechplus.pl

  1. Dane osobowe przetwarzane są:

a/ ze względu na realizację zawarcia umowy, która wiąże Państwa z Administratorem lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b/ ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c/ na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

d/ dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony obiektów będących do dyspozycji PPHU MARTECH-PLUS M. Mistarz S.J. i są niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV na czas niezbędny w ramach procesu rekrutacji. Pozostałe informacje zgodnie z wewnętrznymi zasadami przechowywania dokumentów, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.
  2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w ramach podpisanych z PPHU MARTECH-PLUS M. Mistarz S.J. umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług informatycznych, prawnych, BHP, księgowych a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów.
  3. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu.
  4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  5. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2018 MARTECH PLUS. All rights reserved. Webpage created by GMT Grzegorz Mrukwa.