Umowa nr INNOTECH-K2/IN2/6/181836/NCBR/12 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH pt. „Rodzina inteligentnych ognioszczelnych stacji transformatorowych przeznaczonych do współpracy z siecią Smart Grid”.