W dniach 2-5 czerwca br. spółka P.P.H.U. MARTECH-PLUS Sp. J. wzięła czynny udział w promocji swojej oferty i produktów podczas trwania I edycji Targów Proobronnych Pro Defense. Targi zostały zorganizowane przez Expo Mazury w Ostródzie pod honorowym patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Głównym celem firmy była promocja dania samo podgrzewającego się, które po raz kolejny okazało się wielkim hitem targowym.

Uroczystego otwarcia targów dnia 2 czerwca br. dokonał minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Pro Defense to pierwsze wydarzenie o takim charakterze w Polsce, poświęcone sprawom bezpieczeństwa i obronności, ze szczególnym uwzględnieniem tworzonej Obrony Terytorialnej jako integralnej części Sił Zbrojnych RP.

Targi proobronne są skierowane do wszystkich obywateli, a zwłaszcza tych, którym kwestie bezpieczeństwa i obronności są bliskie. Głównymi adresatami wydarzenia są zatem stowarzyszenia i organizacje proobronne oraz klasy mundurowe. Pro Defense ma pokazać, jak liczne są tego typu organizacje i jak ważną rolę mogą odgrywać w systemie bezpieczeństwa państwa.
Ideą Targów oraz towarzyszącego im Kongresu Organizacji Proobronnych jest m.in. wymiana informacji i doświadczeń, a także wypracowanie skutecznego modelu funkcjonowania systemu proobronnego w obecnej sytuacji geopolitycznej.