Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach przyznał naszej firmie PPHU MARTECH-PLUS Marcin Mistarz Sp. J.  III miejsce w konkursie Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej w kategorii zakład pracy do 50 zatrudnionych pracowników.