30 maja 2016 r. podczas uroczystej Gali XII Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych firma P.P.H.U. MARTECH-PLUS Marcin Mistarz Sp. J. otrzymała nagrodę LIDER OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, BIZNESOWYCH I DANYCH OSOBOWYCH.

Właściciel firmy Pan Marcin Mistarz odebrał Szablę Oficerską. Uhonorowani białą bronią zostali również:

  • kmdr Marek ANZEL – Specjalista ds. OIN
  • Tomasz BORKOWSKI – b. sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych
  • płk Tadeusz BROL – Pełnomocnik ds. OIN w ERA Sp. z o.o
  • insp. Dariusz DEPTAŁA – Dyrektor Regionalny KSOIN w Warszawie
  • Beata DRZAZGA – Prezes Zarządu BETA MED
  • prof. dr hab. Jan ILCZUK – Kierownik Zakładu Elektroceramiki i Mikromechatroniki UŚ
  • płk Kazimierz ŚLUSARCZYK – Dyrektor Regionalny KSOIN w Krakowie
  • Agnieszka GOGÓL URBANEK – Wiceprezes Zarządu ATOS Sp. z o.o.
  • Aleksander ODRZYWOLSKI – Pełnomocnik ds. OIN w TAURON WYTWARZANIE S.A.

Tytuł GRAND PRIX oraz Miecz Szczerbiec otrzymał prof. dr hab. Sławomir ZALEWSKI – Prodziekan ds. naukowych WSP w Szczytnie.

KSOIN przyznało również REKOMENDACJE, które otrzymali spółka P.P.H.U. MARTECH-PLUS Marcin Mistarz Sp. J. oraz Pan Maciej JĘDRZEJEWSKI.