Po pierwsze Bezpieczeństwo!

Coroczne, VI już Sympozjum Naukowo- Szkoleniowe organizowane przez firmy P.P.H.U. MARTECH-PLUS Marcin Mistarz Sp. J. i ELTEL Sp. z o.o. odbyło się na początku lutego br. Poświęcone było problematyce bezpieczeństwa w zakładach górniczych oraz nowoczesnych urządzeń stosowanych na kopalniach.

Po raz kolejny Sympozjum, cieszyło się dużym zainteresowaniem,to też przybyło na nie ponad stu zaproszonych, przez organizatorów gości,m. in. przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Kompani Węglowej SA,Katowickiego Holdingu Węglowego SA, Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA,Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Górnictwa, działów elektrycznych śląskich kopalń oraz Lubelskiego Węgla „Bogdanka”. Przybyli słuchacze mieli okazję wysłuchać ciekawych referatów, zobaczyć produkty firm, jak i mieli możliwość uczestniczyć w panelach dyskusyjnych o tematyce wykorzystywanych procedur kontroli, systemów ostrzegania, sterowania oraz wymogów bezpieczeństwa na kopalniach.

Uczestnicy Sympozjum mieli możliwość wysłuchania ciekawych referatów organizatorów oraz zaproszonych gości. W temacie bezpieczeństwa, ze strony gości wypowiadali się m. in. Mirosław Krzystolik – przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego, Zastępca Dyrektora Departamentu Energomechanicznego oraz dr inż. Andrzej Figiel z Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej Instytutu Techniki Górniczej KOMAG.

Panele dyskusyjne, pomiędzy przedstawianymi wykładami,pozwalały na wymianę poglądów między uczestnikami tworzącymi przepisy a stosującymi je w górnictwie. Uczestnicy byli zgodni co do zachowywania bezpieczeństwa w wyrobiskach górniczych. Właściwa eksploatacja maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej daje większą gwarancję na zdrowie i życie pracowników górniczych.

Goście zgromadzeni na Sympozjum mogli również, obok wysłuchania prezentacji zobaczyć produkty firm organizujących szkolenie. Ekspozycje wyrobów przedstawione były w sali głównej, gdzie odbywały się opisane wyżej prelekcje.

Kolejny raz zorganizowane Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pozwoliło na przybliżenie tematów związanych z aspektem bezpieczeństwa. Wszyscy zebrani uczestnicy mieli możliwość zapoznać się zobowiązującymi normami oraz efektywnie połączyć teorię i wiedzę z wykorzystywaną w kopalniach praktyką, co produktywnie ulepsza bezpieczeństwo pracy w górnictwie. Sympozjum dało również możliwość nawiązania dialogu oraz doradztwa pomiędzy przedstawicielami Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowych Urzędów Górniczych z pracownikami kopalń wraz z producentami urządzeń i maszyn górniczych.