Kierując się ogólnymi zasadami  handlowymi  PPHU „MARTECH-PLUS” Marcin Mistarz Sp.Jawna  ustala ogólne warunki  sprzedaży OWS i zakupu OWZ przy współpracy handlowej.