Naszym dążeniem jest dostarczanie Klientom wyrobów i usług dobrych jakościowo, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska.
 
POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
 
Osiągnięcie powyższej misji zapewnia realizacja polityki wyrażonej przez:
> Prowadzenie procesów usług w nadzorowanych warunkach, zapewniających zaplanowaną jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania,
> Wdrożenie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy i zarządzania środowiskowego,
> Racjonalne korzystanie ze środowiska i ograniczanie szkodliwego wpływu na otoczenie,
> Usuwanie zagrożeń i kontrolowanie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników,
> Spełnienie wymagań prawnych normalizowanych i innych, w szczególności związanych z jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.
   
Polityka ta jest znana wszystkim pracownikom i udostępniana wszystkim zainteresowanym.
 
Jako właściciel zobowiązuję się do jej przestrzegania i biorę odpowiedzialność za funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Ochrony Środowiska  oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 
Marcin Mistarz