W dniach 23-25.05.2018 roku, odbyła się coroczna XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna PEMINE organizowana przez Instytut Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Rytrze. Podobnie jak w latach ubiegłych patronat nad konferencją objął Komitet Elektrotechniki PAN. Tradycyjnie jak co roku konferencja organizowana jest przy współpracy Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W konferencji udział wzięło około 220 przedstawicieli przemysłu oraz świata nauki, tym przedstawiciele naszej spółki. Zakres tematyczny oraz udział przedstawicieli nauki stanowią zalety tej konferencji. Elektromobilność, aspekty eksploatacyjne maszyn elektrycznych oraz naukowe metody badawcze problemów ruchowych to przewodnie tematy konferencji cieszącej się ogromnym zainteresowaniem środowiska służb eksploatacyjnych przemysłu. Uczestnictwo zaowocowało pozyskaniem nowych kontaktów zarówno handlowych jak i naukowych oraz poszerzeniem wiedzy w zakresie poruszanych zagadnień.