Odebranie przez Marcina Mistarza 20.01.2016r. III stopnia dyrektora górniczego.

Stopnie były wręczane przy okazji 25 Jubileuszu GIPH połączonego z Koncertem Noworocznym.